ผู้บริหาร

นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศมลวรรณ รสหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2560,11:49  อ่าน 63 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมภาษาไทย ม.6 เรื่องโวหารภาพพจน์ ชุดที่ 1 โวหารอุปมา
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.12 MB

โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2560,11:49   อ่าน 63 ครั้ง
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 
โทร. 0-3725-2913 โทรสาร.  0-3725-2916
webmaster: webmaster@wl.ac.th   E-mail: wanglang@wl.ac.th