เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

                                         มาร์ชวังหลัง

วังหลังสถาบัน การศึกษา มีดวงตรา  ว.ล. เลื่องลือนาม

เรียนดี  มีวินัย  น้ำใจงาม กิจกรรมเลิศล้ำ  นำพัฒนา

สถาบันเราสรรค์  เราสร้าง เราต่างมุ่งมั่น  หมั่นศึกษา

อัตตานัง  ทะ  ยันติ  บันทิตา สร้างจรรยา  เสริมความรู้คู่กัน

เทาทอง  เพื่อนพ้อง  น้องพี่ ร้อยรักสามัคคี  สมานฉันท์

เทาทอง  พี่น้อง  ร่วมใจกัน ผูกสัมพันธ์  ยึดมั่น  กตัญญู

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.44 MB