ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวังหลังวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ด้วย โรงเรียนวังหลังวิทยาคม ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔                 ลงวันที่ ๑๘  มีนาคม ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่              ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เรื่อง การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 458 ครั้ง