รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
135 หมู่ 18   ตำบลทุ่งมหาเจริญ  อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
เบอร์โทรศัพท์ 037-550371 เบอร์แฟกส์ 037-550372
Email : wanglang@wl.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :